Skip to main content

Gemeenten kunnen beginnen met uitkeren energietoeslag

 

 

Het kabinet heeft besloten het richtbedrag voor de eenmalige energietoeslag te verhogen van € 200 naar € 800. Het kabinet wil ervoor zorgen dat huishoudens met een laag inkomen de energietoeslag van circa € 800 zo spoedig mogelijk ontvangen. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft op 15 maart in een Kamerbrief aangegeven dat gemeenten mogen starten met de uitbetaling.   

Huishoudens met een bijstandsuitkering en een IOAW- of IOAZ-uitkering krijgen de toeslag automatisch. Andere groepen, zoals werkenden en zelfstandigen met een minimuminkomen en AOW’ers zonder aanvullend pensioen, vragen deze zelf aan bij hun gemeente. 
Het hele artikel staat hier, op de website rijksoverheid.
Hier de kamerbrief. 
Armoedestress wegnemen, bestaanszekerheid vergroten en het herstellen van vertrouwen van bewoners in de overheid gaan hand in hand. Het levert meer welzijn, betere gezondheid en hogere productiviteit op. Sociaal Werk Nederland pleit voor sterkere wijken. Ga samen met bewoners en sociaal werkers deze omslag aan. 
Meer lezen over: de noodzaak van een sociale energietransitie. Combineer slim: de klimaatopgave vraagt verduurzaming van hele woonwijken: van het gas af is echter voor heel veel bewoners niet betaalbaar. En hele straten in sociale huurwoningwijken zijn totaal niet bezig met energie en klimaat. Hoe leg je als gemeente contact? Hoe start je dat gesprek? Doe het samen. Met collectieven, met sociaal werk. 

 

Bron: Sociaal Werk Nederland / Jennifer Elich / 16 maart 2022