Skip to main content

Werkwijze

Tijdens een vertrouwelijk gesprek brengen medewerkers van Raad en Recht je vraag of probleem in kaart. Tijdens dit intakegesprek denken de doorgaans twee medewerkers actief met je mee. Getracht wordt dusdanige tweetallen te vormen dat er zowel op financieel als juridisch terrein voldoende kennis aanwezig is.

Samen met jou zoeken ze naar een oplossing. Soms kan een probleem al tijdens het inloopspreekuur opgelost worden. Als dat niet het geval is, dan verwijzen we je door naar het afsprakenspreekuur of naar onze specialisten van het belastingteam.  

Mocht er dan nog niet direct een passende oplossing voor je zijn, dan verwijzen we je door naar een instantie die je mogelijk verder kan helpen. Zonder je uitdrukkelijke toestemming leggen medewerkers van Raad en Recht geen contacten met derden.